Projekti

19.09.2015 Koncertu „Mūs vieno vācu dziema” atbalstīja Vacijas vēstniecība Rīgā. Ar vēstniecības palīdzību izgatavojām dāvaniņas un prezentācijas materiālus, apmaksājām reklāmu laikrakstā „Ventas Balss” un telpu īri.