Par mums

Ventspils vācu kultūras biedrība 

Ventspils vācu kultūras biedrība dibināta 2003.gada 26.novembrī ar mērķi pētīt vācu vēsturi pilsētā un novadā, popularizēt vācu valodu un vācu kultūru. Ventspils vācu kultūras biedrībai ir laba sadarbība ar Ventspils augstskolas studentiem un daudzām citām iestādēm un organizācijām pilsētā. Biedrības aktivitātes atbalsta ZIBU, Bucher Municipal, IFA, Vācijas vēstniecība Rīgā, Vācbaltu savienība u.c.

Nozīmīgāko darbu biedrībā veic ansamblis „Windau”, tā pirmsākumi meklējami 2006.gadā, bet regulāra ansambļa darbība ir pazīstama no 2008.gada februāra. Ansamblis „Windau” bieži uzstājas Ventspilī un novadā, koncertē arī citās Latvijas vietās un ārzemēs. Septembrī organizējam tradicionālo koncertu „Mūs vieno vācu dziesma”