Kontaktinformācija

Ventspils vācu kultūras biedrība
Saules iela 9 – 3
Ventspils
LV – 3613
e-pasts: kraule7@inbox.lv
Tālrunis 371 26352802

Valde
Māra Kraule – biedrības priekšsēdētāja t. 371 26352802
Sibilla Veģe – priekšsēdētājas vietniece t. 371 25950734
Anda Freiberga – valdes locekle t. 371 26660316